fbpx Katarzyna Maksimiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Maksimiak

Katarzyna Maksimiak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2003 roku

Katarzyna Maksimiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania asocjacji modeli łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie metodą symulacji dynamiki molekularnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2290.


Gdańsk, 10 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: