fbpx Joanna Meszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Meszko

Joanna Meszko

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 października 2003 roku

Joanna Meszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura krystaliczna zdolnych do  chemiluminescencji pochodnych akrydyny oraz  tautomeryzujących 9-aminoakrydyn”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Gdaniec, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Dyplom nr 2323.


Gdańsk, 08 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: