fbpx Andrzej Nowacki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Nowacki

Andrzej Nowacki

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 listopada 2003 roku

Andrzej Nowacki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O tworzeniu się i izomeryzacji wybranych glikozydów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Temeriusz, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2305.


Gdańsk, 24 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: