fbpx Krzysztof Pniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Pniewski

Krzysztof Pniewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2003 roku

Krzysztof Pniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Iconography of American Gay Plays after 1985”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jerzy Kutnik, prof. UMCS, prof. dr hab. Jerzy Limon

Dyplom nr 2223.


Gdańsk, 27 lutego 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: