fbpx Dorota Pryczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Pryczkowska

Dorota Pryczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

Dorota Pryczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dawne zbiorniki bałtyckie - ich powierzchnie i objętości wodne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Rosa

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Musielak, dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG

Dyplom nr 2237.


Gdańsk, 14 maja 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: