fbpx Violetta Skrodzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Violetta Skrodzka

Violetta Skrodzka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2003 roku

Violetta Skrodzka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu jakością produkcji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Ksenia Czubakowska, prof. US, dr hab. Witold Nierzwicki, prof. UG

Dyplom nr 2230.


Gdańsk, 01 kwietnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: