fbpx Edyta Spodarczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Edyta Spodarczyk

Edyta Spodarczyk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Edyta Spodarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ płci na  zachowanie konsumentów na  rynku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Karwowski, dr hab. Tadeusz Bołt

Dyplom nr 2285.


Gdańsk, 29 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: