fbpx Aleksandra Stasiak-Tutak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Stasiak-Tutak

Aleksandra Stasiak-Tutak

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2003 roku

Aleksandra Stasiak-Tutak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy własne w wybranych utworach Stanisławy Fleszarowej-Muskat”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Belchnerowska, prof. US, dr hab. Urszula Kęsikowa, prof. PAP w Słupsku

Dyplom nr 2314.


Gdańsk, 01 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: