fbpx Piotr Robert Sulikowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Robert Sulikowski

Piotr Robert Sulikowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2003 roku

Piotr Robert Sulikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Neologismen in der polnischen Dichtung und ihre Übersetzung bei Karl Dedecius”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Lipczuk

Recenzenci: dr hab. Czesława Schatte, prof. UAM, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 2224.


Gdańsk, 10 marca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: