fbpx Małgorzata Turczyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Turczyn

Małgorzata Turczyn

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Małgorzata Turczyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mickiewicz i średniowiecze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Cysewski, prof. PAP w Słupsku

Recenzenci: dr hab. Anna Kubale, prof. UG, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

Dyplom nr 2287.


Gdańsk, 30 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: