fbpx Wojciech Tylmann | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Tylmann

Wojciech Tylmann

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

Wojciech Tylmann

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zapis zmian antropogenicznych we współczesnych osadach dennych jezior Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Dyplom nr 2340.


Gdańsk, 31 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: