fbpx Jan Dominik Ulatowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jan Dominik Ulatowski

Jan Dominik Ulatowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2003 roku

Jan Dominik Ulatowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polon 210Po w papierosach oraz  radiologiczne skutki ich palenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Bem, prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Dyplom nr 2324.


Gdańsk, 08 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: