fbpx Anna Walencik-Topiłko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Walencik-Topiłko

Anna Walencik-Topiłko

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2003 roku

Anna Walencik-Topiłko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mowa a śpiew w ontogenezie Rola śpiewu w rozwoju narządów mowy dzieci”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Jan Ożdżyński

Dyplom nr 2313.


Gdańsk, 01 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: