fbpx Kornelia Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kornelia Wiśniewska

Kornelia Wiśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2003 roku

Kornelia Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania peptydu β-amyloidowego i jego fragmentów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. inż. Barbara Rzeszotarska

Dyplom nr 2291.


Gdańsk, 10 października 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: