fbpx Piotr Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Wróbel

Piotr Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2003 roku

Piotr Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez fuzje i przejęcia spółek notowanych na  Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Dyplom nr 2220.


Gdańsk, 27 lutego 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: