fbpx Iwona Anusiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Anusiewicz

Iwona Anusiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2004 roku

Iwona Anusiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i badanie metodami ab initio nietypowych anionów molekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2396.


Gdańsk, 22 czerwca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: