fbpx Leszek Bielawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Leszek Bielawski

Leszek Bielawski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2004 roku

Leszek Bielawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane metale w owocnikach koźlarza babki (Leccinum scabrum) z różnych stanowisk na  terenie Polski i ocena właściwości bioindykacyjnych tego gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki, dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

Dyplom nr 2348.


Gdańsk, 30 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: