fbpx Aleksandra Bielicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Bielicka

Aleksandra Bielicka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2004 roku

Aleksandra Bielicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Chrom w osadach powstających w procesie neutralizacji ścieków chromowych i galwanicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Jerzy Siepak

Dyplom nr 2471.


Gdańsk, 14 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: