fbpx Łucja Małgorzata Biel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łucja Małgorzata Biel

Łucja Małgorzata Biel

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

Łucja Małgorzata Biel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Distance in English and Polish”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Alina Kwiatkowska, prof. UŁ, dr hab. Igor Burchanow, prof. URz

Dyplom nr 2418.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: