fbpx Jacek Borzyszkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Borzyszkowski

Jacek Borzyszkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Jacek Borzyszkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka turystyczna Polski na  tle wybranych krajów europejskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Aleksander Szwichtenberg, prof. PKosz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Rapacz, dr hab. Zbigniew Kreft, prof. UG

Dyplom nr 2381.


Gdańsk, 07 maja 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: