fbpx Beata Cygan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Cygan

Beata Cygan

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 kwietnia 2004 roku

Beata Cygan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Logos peri nosou Studium z dziejów patologii w szkołach medycznych antyku grecko-rzymskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Rostropowicz, prof. dr hab. Marian Szarmach

Dyplom nr 2378.


Gdańsk, 26 kwietnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: