fbpx Paweł Gaca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Gaca

Paweł Gaca

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2004 roku

Paweł Gaca

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nagromadzenie i ocena skażenia środowiska przyrodniczego Polski izotopem 90Sr”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Bem, dr hab. Zofia Pietrzak-Flis, prof. CLOR

Dyplom nr 2408.


Gdańsk, 06 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: