fbpx Robert Ganzynkowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Ganzynkowicz

Robert Ganzynkowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2004 roku

Robert Ganzynkowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w badaniach konformacji wybranych aminokwasów i ich oddziaływań z cyklodekstrynami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski, dr hab. inż. Aleksander Herman

Dyplom nr 2407.


Gdańsk, 06 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: