fbpx Małgorzata Golińska-Pieszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Golińska-Pieszyńska

Małgorzata Golińska-Pieszyńska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2004 roku

Małgorzata Golińska-Pieszyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania transferu innowacji technologicznych z wyższych uczelni technicznych do  przedsiębiorstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Pomykalski

Recenzenci: dr hab. Krystyna Poznańska, prof. SGH, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2388.


Gdańsk, 26 maja 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: