fbpx Iwona Janicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Janicka

Iwona Janicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2004 roku

Iwona Janicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Opacki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski, prof. UG, dr hab. Andrzej Szwarc, prof. UW

Dyplom nr 2453.


Gdańsk, 25 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: