fbpx Magdalena Ewa Jaszczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Ewa Jaszczewska

Magdalena Ewa Jaszczewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 marca 2004 roku

Magdalena Ewa Jaszczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fonetyczna i graficzna adaptacja obcojęzycznych wyrazów we  współczesnym języku rosyjskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Danuta Budniak, prof. AŚ w Kielcach, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Dyplom nr 2380.


Gdańsk, 22 kwietnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: