fbpx Katarzyna Elżbieta Kaczor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Elżbieta Kaczor

Katarzyna Elżbieta Kaczor

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2004 roku

Katarzyna Elżbieta Kaczor

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„W poszukiwaniu utraconego mitu Fenomen opowieści o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Błażejewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Martuszewska, prof. dr hab. Piotr Władysław Kowalski

Dyplom nr 2402.


Gdańsk, 01 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: