fbpx Jaromir Kira | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jaromir Kira

Jaromir Kira

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2004 roku

Jaromir Kira

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie metodami potencjometrycznymi i spektrofotometrycznymi oraz  komputerowa symulacja równowag kompleksowania jonoforów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2409.


Gdańsk, 06 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: