fbpx Lidia Klaudel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lidia Klaudel

Lidia Klaudel

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 2004 roku

Lidia Klaudel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania konformacyjne nocyceptyny oraz  jej fragmentów i analogów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2447.


Gdańsk, 07 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: