fbpx Dariusz Kralewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Kralewski

Dariusz Kralewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Dariusz Kralewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Dyplom nr 2444.


Gdańsk, 20 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: