fbpx Jan Kreft | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jan Kreft

Jan Kreft

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2004 roku

Jan Kreft

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena strategii marketingowych na  rynku codziennej pracy ogólnopolskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk, dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG

Dyplom nr 2370.


Gdańsk, 20 kwietnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: