fbpx Rafał Kubicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Kubicki

Rafał Kubicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2004 roku

Rafał Kubicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Środowisko dominikanów kontraty pruskiej XIII - połowa XVI wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Klemens Bruski, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Dyplom nr 2454.


Gdańsk, 25 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: