fbpx Kalina Kunowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kalina Kunowska

Kalina Kunowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2004 roku

Kalina Kunowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Harmonizacja opodatkowania obrotu w Polsce ze  standardami Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Dyplom nr 2371.


Gdańsk, 20 kwietnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: