fbpx Krzysztof Lipka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Lipka

Krzysztof Lipka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 stycznia 2004 roku

Krzysztof Lipka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane pierwiastki w owocnikach muchomora czerwonego Amanita muscaria (L.:Fr.) Pers. i ocena przydatności gatunku w badaniach monitorowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki, dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. UG

Dyplom nr 2343.


Gdańsk, 21 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: