fbpx Iwona Elżbieta Legutko-Marszałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Elżbieta Legutko-Marszałek

Iwona Elżbieta Legutko-Marszałek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Iwona Elżbieta Legutko-Marszałek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Lexikalische Systeme als bilinguale Wirklichkeit”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 2439.


Gdańsk, 20 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: