fbpx Justyna Miąc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Miąc

Justyna Miąc

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2004 roku

Justyna Miąc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biomarkery u bałtyckich bezkręgowców jako potencjalne wskaźniki kondycji środowiska morskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Mudryk, prof. PAP w Słupsku, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 2377.


Gdańsk, 23 marca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: