fbpx Ewa Monika Mrozek-Sadowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Monika Mrozek-Sadowska

Ewa Monika Mrozek-Sadowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

Ewa Monika Mrozek-Sadowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzeń wewnętrzna w prozie i dramacie Augusta Strindberga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hieronim Chojnacki

Recenzenci: doc. dr hab. Lech Sokół, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UG

Dyplom nr 2410.


Gdańsk, 30 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: