fbpx Magdalena Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Nowak

Magdalena Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2004 roku

Magdalena Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Mroczko. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Jakubowska, dr hab. Eugeniusz Koko, prof. UG

Dyplom nr 2393.


Gdańsk, 14 czerwca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: