fbpx Tomasz Leszek Rembalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Leszek Rembalski

Tomasz Leszek Rembalski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2004 roku

Tomasz Leszek Rembalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osadnictwo na  obszarze współczesnej Gdyni od  XIII do  XV wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Błażej Śliwiński. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Groth, prof. dr hab. Stanisław Zajączkowski

Dyplom nr 2427.


Gdańsk, 14 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: