fbpx Grzegorz Romanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Romanowski

Grzegorz Romanowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2004 roku

Grzegorz Romanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nowe kompleksy niklu(II), palladu(II) i wanadu(V) z niesymetrycznymi zasadami Schiffa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Edmund Kwiatkowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Irmina Uruska, prof. dr hab. Jerzy Mroziński

Dyplom nr 2349.


Gdańsk, 30 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: