fbpx Joanna Sadkowska-Bień | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Sadkowska-Bień

Joanna Sadkowska-Bień

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2004 roku

Joanna Sadkowska-Bień

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i efekty wdrażania innowacji procesowych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2475.


Gdańsk, 30 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: