fbpx Krzysztof Sarnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Sarnowski

Krzysztof Sarnowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Krzysztof Sarnowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody klasyfikacji otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2001”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Bołt, prof. AM w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 2382.


Gdańsk, 07 maja 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: