fbpx Monika Sobczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Sobczyk

Monika Sobczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2004 roku

Monika Sobczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teoretyczne metody oceny stabilności elektronowej anionów molekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, dr hab. inż. Aleksander Herman

Dyplom nr 2464.


Gdańsk, 19 listopada 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: