fbpx Lidia Bożena Sudakiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lidia Bożena Sudakiewicz

Lidia Bożena Sudakiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 maja 2004 roku

Lidia Bożena Sudakiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwiska mieszkańców Złotowa i okolic od  II połowy XVI wieku do  II połowy XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Belchnerowska, prof. US, prof. dr hab. Jerzy Treder

Dyplom nr 2389.


Gdańsk, 31 maja 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: