fbpx Alina Wioletta Tarnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alina Wioletta Tarnowska

Alina Wioletta Tarnowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2004 roku

Alina Wioletta Tarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„W poszukiwaniu tożsamości. O  poezji Ernesta Brylla”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Kubale, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Święch, dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Dyplom nr 2395.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: