fbpx Dariusz Wieczorek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Wieczorek

Dariusz Wieczorek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2004 roku

Dariusz Wieczorek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rachunek przepływu środków pieniężnych jako instrument zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Gorczyński, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Maria Trojanek, prof. AE w Poznaniu, dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Dyplom nr 2354.


Gdańsk, 30 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: