fbpx Renata Ewa Rozalowska-Żądło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Renata Ewa Rozalowska-Żądło

Renata Ewa Rozalowska-Żądło

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Renata Ewa Rozalowska-Żądło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Unterrichts. Die Effektivität des Deutschunterrichts in ausgewählten bilingualen Klassen in Polen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, dr hab. Eugeniusz Lewicki, prof. UWr

Dyplom nr 2456.


Gdańsk, 27 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: