fbpx Aleksandra Zgrundo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Zgrundo

Aleksandra Zgrundo

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2004 roku

Aleksandra Zgrundo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena wpływu potoków na  stan środowiska w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej na  podstawie analizy okrzemkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Pałubicki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Marian Filipiak

Dyplom nr 2469.


Gdańsk, 20 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: