fbpx Waldemar Bieniek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Waldemar Bieniek

Waldemar Bieniek

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2005 roku

Waldemar Bieniek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ludzie starzy w polityce zdrowotnej na  przykładzie województwa warmińsko - mazurskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ

Dyplom nr 2502.


Gdańsk, 21 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: