fbpx Izabela Bogumił | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Izabela Bogumił

Izabela Bogumił

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 marca 2005 roku

Izabela Bogumił

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacje sceniczne czy dramaty? Antyczny epos jako źródło łacińskich tragedii i tragikomedii przełomu XVI i XVII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Ławińska-Tyszkowska, prof. dr hab. Jerzy Starnawski

Dyplom nr 2511.


Gdańsk, 18 kwietnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: